Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia – S3

S3

Az intelligens szakosodási stratégia (S3 – Smart Specialisation Strategy) egy új típusú, kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, a térségek (nemzetek, régiók vagy megyék) tudásalapú gazdasági fejlődését célzó szakstratégia. Az S3-ban kiemelt hangsúlyt kap az Entrepreneurial Discovery Process (EDP), amely azt jelenti, hogy a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel, kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós fejlődést eredményező, a jövő innovációival kapcsolatos jelenbeli döntéseket.

A pályázatírás mint szolgáltatás

Pénzérmék

Bármennyire is hihetetlennek tűnhet, de a pályázatírás is egy szakma, méghozzá egy olyan szakma, amely legalább 15 éves múlttal rendelkezik Magyarországon (Nyugat-Európában ennél is régebbi szakma). Mint minden szolgáltatás, a pályázatírás is valami olyasmit tud nyújtani az igénybevevőknek (jellemzően vállalkozás, önkormányzat, civil szervezetek), amelynek pénzben kifejezett értéke van. De pontosan mi is ez az érték, és hogy lehet meghatározni?

Következő cikkemben a pályázatírást, mint értékteremtő szolgáltatást fogom bemutatni.

Új brüsszeli forrás: COSME

Pénz

A COSME a kis- és középvállalkozások versenyképességét támogató közvetlen brüsszeli pályázati program (COSME – Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises) rövidítése. A COSME elkülönül a Horizont 2020 programtól, önálló terület. De mit is érdemes tudni erről a pályázati programról és vajon miért lehet érdekes a magyar kis- és középvállalkozások számára, hogyan tud ebből egy hazai vállalkozás profitálni?

Horizon2020 KKV eszköz 2. fázis

EASME_SME2_01

A Horizon2020 brüsszeli keretprogram KKV eszköz 2. fázis keretében az első beadási határnap október 9-én zárult le. A friss statisztikák szerint összesen 580 db pályázat érkezett be, a legtöbb pályázat (70 db) Olaszországból került beadásra, őket követték a spanyolok (69 db pályázat) és a britek (61 db pályázat).

Mikor érdemes pályázni a brüsszeli Horizont 2020 pályázatokon?

Chess

Július 24-én a Horizont 2020 KKV Eszköz 1. fázisainak elbírálása megtörtént, a pályázókat augusztus elején értesíteni fogják, a kis- és középvállalkozások támogatásaiért felelős ügynökség (EASME) néhány pontban összeszedte a tapasztalatait és javaslatait a leendő pályázóknak, jelen bejegyzésemben ezt szeretném az olvasóknak összefoglalni.

Az innováció típusai

Typewriter

Napjainkban az európai és észak-amerikai gazdasági színtéren az egyik legfontosabb fejlődést alátámasztó indikátor az innováció és az innovációra fordított kiadások volumene. De pontosan milyen típusai is vannak az innovációnak, miként lehet különbséget tenni az egyes fejlesztési koncepciók mentén?

Következő cikkemben az innováció típusait fogom bemutatni és értelmezni.

Európai innováció 2013

EU Flag

A Maastrichti Gazdasági-, Társadalomkutatási Innovációs és Technológiai Intézet (UNU-MERIT) az Európai Bizottsággal együttműködve minden évben felméri az európai innováció aktuális helyzetét és lehetőségeit (Innovation Union Scoreboard).

A kutatás során az EUROSTAT és más nemzetközileg elismert források adatait használják fel, továbbá nemzetközi elemzési standardokat alkalmaznak.

K+F – Kísérleti fejlesztés

Kísérleti fejlesztés

Kutatás-fejlesztési (továbbiakban K+F-ként rövidítve) pályázatok esetében kulcskérdés annak megállapítása, hogy egy tevékenység pontosan milyen típusú kutatásnak minősül, hiszen a kapcsolódó pályázati útmutatók (KTIA, GOP, KMOP) a 3 kutatás-fejlesztés típusnál (alapkutatás, kísérleti fejlesztés, ipari kutatás) különböző támogatási intenzitást tesznek lehetővé.

Következő cikkemben a kísérleti fejlesztésről írok röviden.

Kísérleti fejlesztés olyan, a kutatásból és gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra támaszkodó,
rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új eljárások, rendszerek
és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges javítása. Ha pályázati szempontból vizsgáljuk meg, akkor azt mondhatjuk, hogy a kísérleti fejlesztés új termékek, prototípusok, valamint a megalkotott eljárások bevezetését foglalja magába.

Ha tisztán a vonatkozó számviteli jogszabályokat és nem a konkrét pályázati kiírásokat nézzük, akkor az alábbi költségek tartoznak a kísérleti fejlesztés közvetlen költségei közé:
– a kísérleti fejlesztést végzők közvetlen munkabére, a közvetlen munkabérek kiegészítő fizetései, bérpótlékai,
az így számított összes bér utáni társadalombiztosítási, munkaadói járulékok, egészségügyi, szakképzési
hozzájárulások stb.
– a kísérleti fejlesztéshez közvetlenül kapcsolódó szakértői díj számlázott – levonható áfa nélküli – értéke, illetve
a szakértőnek elszámolt díj járulékaival hozzájárulásaival együtt
– a kísérleti fejlesztéshez közvetlenül felhasznált vásárolt anyagok – levonható áfa nélküli – bekerülési (beszerzési)
értéke, saját előállítású félkész és késztermékek értéke előállítási közvetlen önköltségen
– a kísérleti fejlesztéshez igénybe vett, a kísérleti fejlesztésre utalványozott, a társüzemek által a kísérleti fejlesztés körébe tartozóan – végzett szolgáltatások közvetlen költségen számított értéke
– a kísérleti fejlesztési témához közvetlenül felhasznált, a kísérleti fejlesztés tárgyát képező eszköz bekerülési
(beszerzési) értéke, előállítási értéken számított értéke (olyan eszközök értéke számolható el, amelyek
a kísérleti fejlesztéssorán, a konkrét témaszámhoz kapcsolódóan elhasználódnak, amelyeket kizárólag
az adott kísérleti fejlesztéshez szereztek be, állítottak elő, amelyeket a kísérleti fejlesztés során alakítanak át)
– a kísérleti fejlesztés valamely témájához bérbe vett eszköz (például műszer) díja
– a kísérleti fejlesztéshez közvetlenül igénybe vett külső (nem kutatásnak, kísérleti fejlesztésnek minősülő)
szolgáltatások (mérések, minősítések, szállítások) számlázott értéke
– a meghatározott feltételek esetén a kísérleti fejlesztéshez használt tárgyi eszközök, immateriális javak értékcsökkenési leírása, illetve annak arányos része is, ha annak a konkrét kísérleti fejlesztéssel való kapcsolata bizonylatoltan igazolt

Mint a fentiekben látható, a kísérleti fejlesztés gyakorlatorientált, az elmélet gyakorlatba történő átültetésének folyamatát foglalja magában.

Forrás: KSH Statisztikai Szemle

KMOP-2013-1.2.1/A – Beérkezett pályázatok

Pénz

Múlt hét pénteken, augusztus 2-án éjfélkor felfüggesztették a budapesti és pest megyei mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzését támogató pályázatot. A projektek keretében legfeljebb 35%-os támogatási intenzitás mellett maximum 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást kaphatnak a leendő nyertesek.

Meglátásom szerint a folyamatok felgyorsítása érdekében a következő 4-5 hétben a MAG Zrt. ki is küldheti a hiánypótló leveleket a pályázóknak, én a magam részéről inkább számítanék egy 7 napos határidős hiánypótlásra, mint a szokásos 15 naposra.

Az NFÜ honlapján a statisztikák szerint összesen 511 db pályázat ment be 5.749.605.411 forint támogatási igényre, így a pályázati felhívásban rögzített 1,175 Mrd forint keret csaknem 5-szörösére ment be pályázati dokumentáció.

Az óriási érdeklődést alapvetően 2 módon lehet kezelni:
– az NFÜ és az illetékes minisztérium nem foglalkozik vele
– amennyiben van rá lehetőség, akkor máshonnan csoportosítanak át ide pénzeket

Kérdés:

Ön szerint bővíteni fogják a lehívható pályázati keretet?

KEOP-2012-4.10.0/A eredmények elemzése

Amint a múlt héten szombaton írtam a blogomban, megérkeztek a februárban benyújtott KEOP-2012-4.10.0/A megújuló energetikai pályázatok friss eredményei.

A KEOP-2012-4.10.0/A pályázatban 50kWh alatti teljesítményű (ún. háztartási kiserőmű) napelemes rendszereket, napkollektoros rendszereket és szilárd biomassza alapú energetikai rendszereket lehet beszerezni önkormányzatok, vállalkozások, nonprofit és más szervezetek részére 1-50 millió Ft közötti vissza nem térítendő támogatás igénybevételével. Következő cikkemben részletesebben elemzem az eredményeket (valamennyi adatot az NFÜ Támogatott projektkereső funkciójából vettem).